قوانین دریافت اطلاع رسانی ها

پارسلو این حق را برای خود محفوظ می دارد که به شماره تلفن کاربران خود در قالب اطلاع رسانی، اقدام به ارسال پیامک کند. مخاطبین با ثبت نام در وبسایت پارسلو موافقت خود را با این بند اعلام می دارند. پارسلو در خصوص زمینه های زیر اقدام به ارسال پیامک به مشتریان خود می نماید:

  • اطلاع رسانی محصولات جدید
  • اطلاع رسانی های مربوط به سفارشات کاربران